Proizvodi > Mašinski malteri

MATOX 100U – krečno-cementni osnovni malter (Standard)


MATOX 100U se primenjuje za malterisanje unutrašnjih zidnih i plafonskih površina građevinskih objekata. Uspešno se nanosi i dobro prijanja na podlogu od keramičke cigle, giter bloka, betona, siporeksa, bez prethodnog nanošenja „špric maltera“. Po čvrstoći odgovara klasi maltera M1.


Priprema

Pre malterisanja odstraniti prašinu, masnoće, trošne delove, „iscvetalu“ šalitru i nataložene alge. Rupe i kanale popuniti malterom na dva, do tri dana pre početka malterisanja. Izvršiti postavljanje metalnih vođica i ugaonih profila na zid sa nivelacijom na željenu debljinu sloja i pričvršćivanje istih pomoću maltera. Na dva do tri sata pre nanošenja maltera, jako upojne površine nakvasiti vodom, a betonske površine premazati MATOX-om 800BK (betonkontakt).

Nanošenje

Nanošenje maltera MATOX 100U se vrši mašinskim postupkom (PFT G4, G5; M-TEC M300). Suva smeša maltera se kontinuirano ubacuje u rezervoar mašine, automatski se meša sa vodom u približnom odnosu 3:1 i prelazi u testastu masu potrebne konsistencije, koju pumpa kontinuirano istiskuje kroz crevo i preko dizne na površinu zida. Zatim se vrši ravnjanje ravnjačom bez zaglađivanja. Kada malter „povuče“ izvrši se zaglađivanje, odnosno odgovarajuća obrada površine.

Specifikacija

Obradivost/Workability: > 180 min.
Pokrivnost/Coverage: 25 kg/m²/2cm debljine
Sušenje/Drying time: 10 dana/cm debljine
Tvrdoća/Hardness: klasa M1/class M1
Pakovanje/Packaging: vreća, silos/sack, silos
Skladištenje/Storage: 6 meseci / 6 months

Savet

Pre malterisanja, betonske površine premažite MATOX-om 800BK (betonkontakt).

Povezani proizvodi: