Mat Protect

Impregnacija betonskih površina

mat fas boja za fasade

Mat Protect je hidrofobna impregnacija betonskih površina na bazi silanske emulzije bez rastvarača. Namenjen je za hidrofobnu imregnaciju spoljnih i unutrašnjih betonskih površina. Može da se nanosi na već postojeće zidne ili podne površine, a koristi se i za proizvodnju prefabrikovanih elemenata izvedenih od betona. Hidrofobna impregnacija prouzorkuje promenu površinskog napona betonske površine pri čemu se formira vodorepelentna površina koja sprečava dalji protok vode i soli, hlorida, sulfata itd. Mat Protekt je vodorepelentan, paropropustan, vodonepropustan, ne menja spoljni izgled, ima visoku otpornost na alkalije, povećava otpornost tretiranih površina na dejstvo mraza i soli, smanjuje penetraciju i migraciju hlorida, sprečava pojavu isoljavanja, jednostavan je za ugradnju četkom ili valjkom.

Priprema
Betonska podloga koja se tretira Mat Protectom, treba biti čista, bez prašine, bez ostataka boja i ulja. Čišćenje podloge vrši se pomoću vazduha ili vode pod pritiskom ili peskarenja. Preporučuje se da se nanošenje Mat Protecta vrši na suvoj površini (maximalno 6% vlažnost podloge). Ako postoje pukotine na podlozi, potrebno je sanirati ih.
Nanošenje
Pre upotrebe Mat Protect dobro promešati (do dna). Nanošenje Mat Protecta vrši se četkom, valjkom ili rasprskavanjem. Materijal se nanosi u jednoj radnoj proceduri do zasićenja podloge bez prekidanja aplikacije dok se ne obradi cela površina. Ne sme se nanositi nov sloj na već osušeni sloj. Treba izbegavati držanje veće količine materijala na površini. U serijskoj proizvodnji betonskih elemenata Mat Protect se može nanositi potapanjem u bazen ispunjen Mat Protectom u trajanju od 15-20 sekundi. Mat Protect ne treba da se primenjuje ako je površinska temperatura ispod +5°C i iznad 35°C , ili ako se očekuje kiša i jak vetar u roku od 3 sata nakon nanošenja materijala.
Specifikacija
  • Površine: spoljasnje/unutrašnje
  • Mešanje(pre rada): 2-3 min
  • Potrošnja : 0,125-0,25 kg/m³ za jedan sloj na betonskim površinama; 0,3-0,5 kg/m³ na vrlo poroznim пovršinama (Potrošnja zavisi od poroznosti podloge. Na svim površinama treba izvršiti probnu aplikaciju kako bi se odredila stvarna potrošnja.)
  • Nanošenje: četka, valjak, rasprskavanje
  • Rok upotrebe: na ambalaži
  • Čuvati u originalnom i dobro zatorenom pakovanju, na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od direktne sunčeve svetlosti. Ne sme smrznuti.