MatCoat Acrylate

Akrilni dekorativni malter

Akrilni dekorativni malter

MatCoat Acrylate je pastozni fasadni dekorativni malter, na vodenoj bazi, namenjen za spoljnu primenu na mineralnim površinama (malter, beton, lepak za stiropor itd.). Može se korstiti svuda gde se traži strukturna i otporna fasadna površina. Preporučuje se u termoizolacionim sistemima sa pločama od polistirena (stiropora). Dobro prijanja za podlogu, ima dobru obradivost, visok stepen čvrstine i vodoodbojnosti. Proizvodi se u dve strukture: rajbovana (rille, zaribana) i kratz (zrnasta, zaglađena, puna-ful). Obe strukture mogu biti u tri granulacije: 1mm, 1,5mm i 2mm.

Priprema
Površina mora biti suva, sa dobrom prionljivošću, čista i bez slabo vezanih delova, prašine, vodorastvornih soli, masti i drugih nečistoća. Nove površine, moraju biti potpuno suve. Ispoštovati propisane uslove sušenja za nanete materijale. Niže temperature i veća vlažnost produžavaju vreme sušenja površina. Stare površine potrebno je tretirati na odgovarajući način, da bi se uklonili ostaci stare boje, masnoća, prljavština, zidnih plesni. Neravne površine izravnati odgovarajućim materijalima, da bi se smanjila ispupčenja i udubljenja koja narušavaju krajnji izgled završnog sloja. Pre početka nanošenja MatCoat Acrylate, ravnomerno naneti odgovarajući prajmer i ispoštovati njegovo vreme sušenja. Zaštiti deo ispod površina na koje se nanosi dekorativni malter. Voditi računa o temperaturi. Ne koristiti dekorativni malter na temperaturama ispod +5°C i iznad 35°C i pri relativnoj vlažnosti većoj od 80%, po jakom suncu, magli ili kiši. Navedeni temperaturni intervali podrazumevaju temperaturu prostora, površina koje treba da se boje i samog materijala. Ne raditi na površinama koje su direktno pod uticajem neke od atmosferskih pojava (sunce, kiša itd).
Nanošenje
Pre upotrebe MatCoat Acrylate dobro promešati (do dna). Razblažiti ga (po potrebi) sa 1-2% čiste, hladne vode i dobro homogenizovati. U slučaju da se površina ne može prekriti iz jednog pakovanja, potrebno je homogenizovati MatCoat Acrylate iz dva ili više pakovanja, naročito ako je u nijiansi. Potrebno je homogenizovati MatCoat Acrylate ukoliko je iz različitih šarži. Tokom nanošenja, svako dodatno uticanje na materijal (razlaživanje, dodavanje sredstava za nijansiranje i drugih), može da utiče na krajnji izgled osušenog dekorativnog maltera. MatCoat Acrylate se nanosi metalnom, nerđajućom gletericom, a završni efekat se postiže plastičnom, ili plastičnom u kombinaciji sa metalnom gletericom. Nanosi se u debljini, malo većoj od prečnika najvećeg zrna. Dalja obrada zavisiće od strukture. Rajbovana struktura: Par minuta (u zavisnosti od vremenskih uslova) nakon nanošenja dekorativnog maltera, pristupa se obradi, plastičnom gletericom. Pokretima gleterice potrebno je zaribavati MatCoat Acrylate, kako bi se kotrljanjem najvećeg zrna postigla odgovarajuća šara, stvaranjem kanalića. Par minuta (u zavisnosti od vremenskih uslova) nakon postizanja ravnomerne raspodele kanalića (ravnomerne šare), još jednom, čistom gletericom, blagim pokretima, dodatno ujednačiti završni izgled MatCoat Acrylate. Kratz struktura: Odmah, nakon nanošenjaMatCoat Acrylate pristupiti obradi, kružnim pokretima (zaglađivanjem) , dok se ne formira ujednačena zrnasta struktura. Odmah, nakon zaglađivanja, preći još jednom, sasvim lagano, preko obrađenih površina. MatCoat Acrylate se nanosi brzo, kontinuirano, bez pauza, od ivice do ivice zida. Ukoliko objekat ima više spratova, ugrađuje se istovremeno na svim spratovima, ali tako što se krene od gronjeg sprata, a svaki donji se radi sa „stepenastim razmakom“. U toku rada, naneti sloj treba štititi od direktnog dejstva sunca (i drugih izvora toplote), kiše i drugih vremenskih prilika.
Specifikacija
 • Razblaživanje: Voda
 • Površine: spoljne / unutrašnje
 • Mešanje(pre rada): 2-3 min
 • Potrošnja : 2-3,5 kg/m² kratz ( u zavisnosti od granulacije), 1,5-2,8 kg/m² rajb ( u zavisnosti od granulacije)
 • Vreme sušenja: ~6 sati suvo na dodir, 24-36 sata kompletno suvo (na 20°C i relativnoj vlažnosti 60%)
 • Nanošenje:nerđajuća, metalna gleterica (za nanošenje), plastična gleterica (za finalnu obradu)
 • Rok upotrebe: na ambalaži
 • Čuvati u originalnom i dobro zatvorenom pakovanju, na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od direktne sunčeve svetlosti. Ne sme smrznuti.

MatCoat Mosaic

Akrilni mermerni mozaik

Akrilni mermerni mozaik

MatCoat Mosaic je pastozni fasadni dekorativni malter od višebojnog prirodnog granulata, na vodenoj bazi, namenjen za spoljnu primenu na mineralnim površinama (malter, beton, lepak za stiropor itd.). Može se korstiti svuda gde se traži strukturna i otporna fasadna površina. Preporučuje se u termoizolacionim sistemima sa pločama od polistirena (stiropora). Dobro prijanja za podlogu, ima dobru obradivost, visok stepen čvrstine i vodoodbojnosti. Proizvodi se u zrnastoj strukturi u granulaciji 1,5mm.

Priprema
Površina mora biti suva, sa dobrom prionljivošću, čista i bez slabo vezanih delova, prašine, vodorastvornih soli, masti i drugih nečistoća. Nove površine, moraju biti potpuno suve. Ispoštovati propisane uslove sušenja za nanete materijale (malterisane površine sušiti 28 dana, a završni sloj lepka za armiranje 7 dana, na 20°C i relativnoj vlažnosti 60%). Niže temperature i veća vlažnost produžavaju vreme sušenja površina. Stare površine potrebno je tretirati na odgovarajući način, da bi se uklonili ostaci stare boje, masnoća, prljavština, zidnih plesni. Neravne površine izravnati odgovarajućim materijalima, da bi se smanjila ispupčenja i udubljenja koja narušavaju krajnji izgled završnog sloja. Pre početka nanošenja MatCoat Mosaica, ravnomerno naneti odgovarajući prajmer i ispoštovati njegovo vreme sušenja. Voditi racuna da je površina monolitna. Ukoliko su u pitanju veoma tamne nijanse i crna, ili svetle nijanse ili bela, preporuka je da se nanese odgovarajuća boja (crna odn. bela) pre nanošenja MatCoat Mosaic. Zaštititi deo ispod površina na koje se nanosi dekorativni malter. Voditi računa o temperaturi. Ne koristiti dekorativni malter na temperaturama ispod +5°C i iznad 35°C i pri relativnoj vlažnosti većoj od 80%, po jakom suncu, magli ili kiši. Navedeni temperaturni intervali podrazumevaju temperaturu prostora, površina koje treba da se boje i samog materijala. Ne raditi na površinama koje su direktno pod uticajem neke od atmosferskih pojava (sunce, kiša itd).
Nanošenje
Pre upotrebe MatCoat Mosaic razblažiti, po potrebi, sa maximalno 1% čiste, hladne vode i dobro homogenizovati. Voditi računa da se materijal ne meša dugo i intenzivno jer će se stvoriti višak pene i materijal kao takav nije dobar za rad (u tom slučaju, ostaviti ga da odstoji 24 sata). Ako površina ne može da se prekrije iz jednog pakovanja, potrebno je homogenizovati MatCoat Mosaic iz dva ili više pakovanja. Potrebno je homogenizovati MatCoat Mosaic ukoliko je iz različitih šarži. Tokom nanošenja, svako dodatno uticanje na materijal, može da utiče na krajnji izgled osušenog dekorativnog maltera. MatCoat Mosaic se nanosi metalnom, nerđajućom gletericom, u debljini neznatno većoj od od prečnika najvećeg zrna. Odmah nakon nanošenja, pristupiti obradi, kružnim pokretima (zaglađivanjem), dok se ne formira ujednačena struktura. Nakon zaglađivanja, preći još jednom, sasvim lagano, preko obrađenih površina. MatCoat Mosaic se nanosi brzo, kontinuirano, bez pauza, od ivice do ivice zida. Predviđen je za nanošenje na malim (cokla, nepovezane površine…), a ne na kompletnim fasadnim površinama. Izbegavati horizontalne (vodoravne) površine, izložene direktnom uticaju vode. Ako se ipak nanosi na veće površine, na više spratova itd. ugrađuje se istovremeno na svim spratovima, ali tako što se krene od gornjeg sprata, a svaki donji se radi sa „stepenastim razmakom“. Za velike površine posebno voditi računa o prethodnoj pripremi zidova i o vremenskim uslovima, trenutnim i u narednim danima nakon nanošenja (kiša, velika vlaga), koje mogu lako promeniti tok nanošenja, a naročito sušenja. U toku rada, naneti sloj treba štititi od direktnog dejstva sunca (i drugih izvora toplote), kiše i drugih vremenskih prilika.
Specifikacija
 • Razblaživanje: Voda
 • Površine: spoljasnje/unutrasnje
 • Mešanje(pre rada): 2-3 min
 • Potrošnja : ~4,5 kg/m² (jednom kantom se prekriva ~5 m²)
 • Vreme sušenja: ~6 sati suvo na dodir, 24-36 sata suvo (3-7 dana kompletno suvo), (zavisi od temperature i vlažnosti površine/vazduha) (na 20°C i relativnoj vlažnosti <60 % )
 • Nanošenje: nerđajuća metalna gleterica
 • Rok upotrebe: na ambalaži
 • Čuvati u originalnom i dobro zatvorenom pakovanju, na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od direktne sunčeve svetlosti. Ne sme smrznuti.

MatCoat Travertine

Sitnozrni dekorativni malter

Mineralni dekorativni malter

MatCoat Travertine je dekorativni materijal na vodenoj bazi koji omogućava kreiranje efekta prirodnog kamena - travertina. Koristi se za dekoraciju na spoljnim površinama. MatCoat Travertine je akrilni sitnozrni pastozni dekorativni malter. U svom osnovnom obliku proizvodi se u natur (off-white) nijansi.

Priprema
Površina mora biti suva, sa dobrom prionljivošću, čista i bez slabo vezanih delova, prašine, vodorastvornih soli, masti i drugih nečistoća. Nove površine, moraju biti potpuno suve. Ispoštovati propisane uslove sušenja za nanete materijale. Stare površine potrebno je tretirati na odgovarajući način, da bi se uklonili ostaci stare boje, masnoća, prljavština, zidnih plesni. Neravne površine izravnati odgovarajućim materijalima, jer MatCoat Travertine ne može u potpunosti prikriti nedostatke prethodnih nanetih materijala. Pre početka nanošenja, ravnomerno naneti MatPrime ST. Zaštititi deo ispod površina na koje se nanosi dekorativni malter. Voditi računa o temperaturi. Nije preporuka koristiti boju na temperaturama ispod +5°C i iznad 35°C i pri relativnoj vlažnosti većoj od 80%. Navedeni temperaturni intervali podrazumevaju temperaturu prostora, površina koje treba da se boje i samog materijala.
Nanošenje
Pre nanošenja, MatCoat Travertine dobro promešati sporohodnim mešačem za pastozne materijale (po potrebi razblažiti sa 1-2% vode). Naneti nerđajućom gletericom u debljini zrna. Izravnati površinu što je više moguće. Ostaviti 24 sata da se osuši. Drugi sloj MatCoat Travertina naneti u debljini od 2mm. Dok je još vlažan materijal, površinu obraditi odgovarajućim alatom (plastični češalj, grebalica, oštra četka), čime se po površini prave šare i udubljenja u željenom pravcu (horizontalno, dijagonalno, nepravilno...). Kada površina počne da se suši (nakon nekih 30-ak minuta – vršiti proveru), lagano preći prohromskom gletericom po površini da bi se grube neravnine izravnale i dobila što više glatka površina između namerno napravljenih šara i udubljenja. Voditi računa o zaglađivanju površine: Prejak pritisak na površinu poravnaće šaru; Prejak pritisak i zaglađivanje površine koja je presušila rezultovaće tamnim tragovima od gleterice. Kada je površina u sledećoj fazi sušenja (15 min-2 sata, u zavisnosti od temperature), po želji, špahtlom ili nekim oštrim predmetom ucrtati blokove kamena ili cigle, potom opet malo zagladiti grube ivice. Travertine Decor može da se radi u predloženim sistemima, i u zavisnosti od izbora, postiže se krajnji efekat raznim završnim premazima. U toku rada, naneti sloj treba štititi od direktnog dejstva sunca (i drugih izvora toplote), kiše i drugih vremenskih prilika.
Specifikacija
 • Razblaživanje: Voda
 • Površine: spoljašnje
 • Mešanje(pre rada): 2-3 min
 • Potrošnja 2,5-3,5 kg/m²
 • Vreme sušenja: 2-4 sata (suvo na dodir), 24 sata (suvo za naredan sloj), 48-78 sati (potpuno suvo) (na 20°C i relativnoj vlažnosti 60%)
 • Nanošenje: nerđajuća gleterica
 • Rok upotrebe: na mabalaži
 • Čuvati u originalnom i dobro zatvorenom pakovanju, na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od direktne sunčeve svetlosti. Ne sme smrznuti.