matox masinski malter 100u

MATOX 100U

krečno-cementni osnovni
malter (Standard)

MATOX 100 U primenjuje se za malterisanje unutrašnjih zidnih i plafonskih površina građevinskih objekata manje opterećenih vlagom. Može da posluži kao podloga za završnu obradu nanošenjem: glet mase, disperzionih boja, tankoslojnih dekorativnih maltera, itd. Uspešno se nanosi i dobro prijanja na podlogu, od keramičke cigle, giter bloka, betona , kamena i siporeksa. Na površinama normalne vodoupojnosti nanosi se bez prethodnog nanošenja „špric maltera“. Ima dobru prionljivost za podlogu, dobru moć kapilarnog upijanja i otpuštanja vlage, dobru paropropusnost. Otporan je na dejstvo mraza u očvrslom stanju. Ima stalnu zapreminu (ne skuplja se i ne puca pri sušenju pod normalnim uslovima. Ima dobru finalnu čvrstoću i odgovara grupi maltera CII-W1 prema EN 998-1 . Lako se priprema i obrađuje.

Priprema
Sa površina za malterisanje odstraniti prašinu, iscvetalu „šalitru“, masnoće, sitne trošne delove i nataložene alge. Rupe, instalacione kanale i otvorene fuge popuniti malterom na dva do tri dana pre malterisanja. Da bi se smanjio rizik od pojave pukotina izvršiti premošćavanje staklenom mrežicom i lepkom za armiranje velikih rupa, instalacionih kanala, delova zida nejednake upojnosti, spojevi različitih materijala i dijagonale uglova otvora u zidovima. Punu ciglu, pri visokim temperaturama vazduha, nakvasiti vodom dva do tri sata pre nanošenja maltera. Glatke betonske površine premazati osnovnim premazom Mat Contact i ostaviti da odleži 24 h. Jako vodoupojne površine od siporeksa, cigle i sličnih materijala pre nanošenja maltera prekriti cementnim „špric“ malterom ili premazati MicroMat i ostaviti da odleži 24 h. Pre nanošenja maltera na zid izvršiti postavljanje metalnih vođica i ugaonih profila sa nivelacijom na željenu debljinu sloja maltera. Za postavljanje metalnih vođica i ugaonih profila ne sme se koristiti malter na bazi gipsa.Takođe, za krečno-cementne maltere, ne smeju se koristiti aluminijumski profili, jer nisu otporni na alkalnu sredinu.
Nanošenje
Ugrađivanje Matox 100 U vrši se mašinskim postupkom mašinama: M-TEC, PFT G4, G5 i dr., a prema potrebi moguća je i ručna ugradnja. Suva smeša maltera kontinuirano se ubacuje u rezevoar mašine, automatski se meša sa vodom u približnom odnosu 4.5:1, prelazi u kremastu masu potrebne konzistencije, koju pumpa istiskuje kroz crevo i preko dizne na površinu zida. Kod ručne ugradnje materijal se meša u predviđenom odnosu sa vodom u klasičnoj mešalici u trajanju od oko 3 minuta, pa se nanosi na zid ručnim alatima. Zatim se vrši ravnjanje H letvom bez zaglađivanja. Kada malter „povuče“, izvrši se odgovarajća obrada površine struganjem, sečenjem, filcanjem ili na drugi način. Kod sloja maltera debljine preko 20mm preporučuje se dvoslojno nanošenje istog, mokro na mokro, bez zaglađivanja prvog sloja, odnosno isti treba nahrapaviti za nanošenje drugog sloja.
Specifikacija
 • Zapreminska masa u rastresitom stanju: 1400 kg/m3
 • Zapreminska masa u svežem stanju: 1660 kg/m3
 • Zapreminska masa u očvrslom stanju: 1710 kg/m3
 • Sušenje: 10 dana/cm debljine
 • Okvirna potrošnja: 25kg/m2/2cm i u velikoj meri zavisi od kvaliteta podloge i umešnosti majstora.
 • Rok upotrebe: na ambalaži
 • Čuvati u suvoj provetrenoj prostoriji, u zatvorenoj ambalaži, složeno i zaštićeno plastičnom folijom na drvenoj paleti. Prilikom transporta zaštititi od mogućeg vlaženja. Ne sme smrznuti.
matox masinski malter 105s

MATOX 105S

krečno-cementni osnovni
malter (Premium)

MATOX 105S primenjuje se za mašinsko malterisanje spoljašnjih-fasadnih i unutrašnjih zidnih i plafonskih površina građevinskih objekata manje opterećenih vlagom. Može da posluži kao podloga za završnu obradu nanošenjem: glet mase, disperzionih boja, tankoslojnih dekorativnih maltera, keramičkih pločica itd. Uspešno se nanosi i dobro prijanja na podlogu, od keramičke cigle, giter bloka, betona , kamena i siporeksa. Na površinama normalne vodoupojnosti nanosi se bez prethodnog nanošenja „špric maltera“. Matox 105S ima dobru prionljivost za podlogu, dobru moć kapilarnog upijanja i otpuštanja vlage, dobru paropropusnost. Otporan je na dejstvo mraza u očvrslom stanju. Ima stalnu zapreminu (ne skuplja se pri sušenju). Ne puca pri sušenju pod normalnim uslovima. Odgovara grupi maltera CSII-W1 prema EN 998-1. Lako se priprema i obrađuje.

Priprema
Sa površina za malterisanje odstraniti prašinu, iscvetalu šalitru, masnoće, sitne trošne delove i nataložene alge. Rupe, instalacione kanale i otvorene fuge popuniti malterom na dva do tri dana pre malterisanja. Da bi se smanjio rizik od pojave pukotina izvršiti premošćavanje staklenom mrežicom i lepkom za armiranje velikih rupa, instalacionih kanala, delova zida nejednake upojnosti, spojeve različitih materijala i dijagonale uglova otvora u zidovima. Punu ciglu, pri visokim temperaturama vazduha, nakvasiti vodom dva do tri sata pre nanošenja maltera. Glatke betonske površine, jako vodoupojne površine od siporeksa, cigle i sličnih materijala, pre nanošenja maltera prekriti cementnim „špric“ malterom ili premazati Mat Contact-om i ostaviti da miruje 24 h. Pre nanošenja maltera na zid izvršiti postavljanje metalnih vođica i ugaonih profila sa nivelacijom na željenu debljinu sloja maltera. Za postavljanje metalnih vođica i ugaonih profila ne sme se koristiti malter na bazi gipsa. Takođe, za krečno-cementne maltere ne smeju se koristiti aluminijumski profili, jer nisu otporni na alkalnu sredinu.
Nanošenje
Ugrađivanje Matox 105S vrši se mašinskim postupkom mašinama: M-TEC, PFT G4, G5 i dr., a prema potrebi moguća je i ručna ugradnja. Suva smeša maltera kontinuirano se ubacuje u rezevoar mašine, automatski se meša sa vodom u približnom odnosu 4.5:1, prelazi u kremastu masu potrebne konzistencije, koju pumpa istiskuje kroz crevo i preko dizne na površinu zida. Kod ručne ugradnje materijal se meša u predviđenom odnosu sa vodom u klasičnoj mešalici u trajanju od oko 3 minuta, pa se nanosi na zid ručnim alatima. Zatim se vrši ravnjanje H letvom bez zaglađivanja. Kada malter „povuče“, izvrši se odgovarajća obrada površine struganjem, sečenjem, filcanjem ili na drugi način. Kod debljine sloja maltera preko 20mm preporučuje se dvoslojno nanošenje istog, mokro na mokro, bez zaglađivanja prvog sloja, odnosno isti treba nahrapaviti za nanošenje drugog sloja. Površine na kojima treba postaviti keramičke pločice ne zaribavati, već samo grubo izvući letvom.
Specifikacija
 • Zapreminska masa u rastresitom stanju: 1400 kg/m3
 • Zapreminska masa u svežem stanju: 1530 kg/m3
 • Zapreminska masa u očvrslom stanju: 1580kg/m3
 • Pokrivnost: 25kg/m2/2cm debljine na ravnoj podlozi (veliki udeo ima stanje podloge i umešnost majstora)
 • Rok upotrebe: na ambalaži
 • Čuvati u suvoj provetrenoj prostoriji, u zatvorenoj ambalaži, složeno i zaštićeno plastičnom folijom na drvenoj paleti. Prilikom transporta zaštititi od mogućeg vlaženja. Ne sme smrznuti.