matox-glet-masa-305g

MATOX 305G

krečna glet masa za enterijer (Standard)

Matox 305 G je masa za gletovanje koja se koristi za fino izravnavanje gipsanih ploča, omalterisanih i betonskih unutrašnjih zidnih i plafonskih površina kao priprema za obradu istih bojama ili za nanošenje tapeta. Lako se priprema, nanosi i brusi. Ne otire se posle sušenja. Ima izuzetno dobru paropropusnost, dobru prionljivost za podlogu. Daje ravnu i glatku površinu niže beline, odlično popunjava male šupljine i pukotine na podlozi. Nanosi se ručnim postupkom, a moguće je i mašinski T-Max i sličnim mašinama.

Priprema
Podloga za nanošenje Matox 305G mora biti bez masnoća i prašine. Metalne delove ukloniti iz podloge ili premazati antikorozivnim sredstvom. Ukoliko podloga ima veliku upojnu moć ili je od materijala različitih upojnosti, premazati akrilnim prajmerom Micro Mat. Za vreme nanošenja i sušenja materijala temperatura okoline i podloge ne sme pasti ispod +5 C, niti biti preko 300C.
Nanošenje
Matox 305G priprema se za upotrebu mešanjem sa vodom u približnom odnosu 3:1, pomoću sporohodnog mešača, tako što se suva smeša postepeno ubacuje u vodu uz stalno mešanje do potpune homogenizacije mase. Neophodno je da odleži 10-15 minuta. Pre nanošenja na zid, ponovo, dobro promešati i prema potrebi izvršiti korekciju gustine mase pažljivim dodavanjem vode. Pripremljena masa se nanosi ručno na željenu površinu pomoću odgovarajuće čelične gleterice u sloju debljine oko 1-2mm. Takođe, ista se može nanositi mašinski, ako se prilagodi konzistencija iste. Najčešće se nanosi u dva sloja, a prema potrebi moguće je nanošenje i u više slojeva sa obaveznom pauzom za sušenje između svakog sloja. Svaki sloj posle sušenja prebrusiti brusnim papirom, odprašiti i premazati podlogom. Po nanošenju i sušenju, površina zida postaje ravna i glatka i kao takva, spremna je za dalju dekorativnu obradu.
Specifikacija
  • Sastav: Punilo mleveni beli CaCO3, kreč, polimeri i aditivi
  • Konzistencija-rasprostiranje na potresnom stolu. 160mm
  • Vreme obradivosti Cca: 240 min
  • Maksimalna debljina nanošenja višeslojno. 5mm
  • Rok upotrebe: na ambalaži
  • Čuvati u suvoj, provetrenoj prostoriji, u zatvorenoj ambalaži složeno i zaštićeno plastičnom folijom na drvenoj paleti. Prilikom transporta zaštititi od mogućeg vlaženja. Ne sme smrznuti.