Mat Prime AT

Akrilni prajmer

Akrilni prajmer

Mat Prime AT je akrilni prajmer na vodenoj bazi namenjen za spoljnu i unutrašnju primenu. Preporučuju se u termoizolacionim sistemima, pre nanošenja fasadnih završnih maltera ili pre nanošenja boja u enterijeru. Sve površine, a naročito slabe i oštećene, treba premazati prajmerom. Proizvodi se kao transparentna baza. Nije potrebno toniranje. Nije deo MIX sistema. U specijalnim slučajevima, ukoliko se tonira, potrebno je voditi računa o dobrom umešavanju pigmenata.

Priprema
Površina mora biti suva, sa dobrom prionljivošću, čista i bez slabo vezanih delova, prašine, vodorastvornih soli, masti i drugih nečistoća. Nove površine, moraju biti potpuno suve. Ispoštovati propisane uslove sušenja za nanete materijale. Stare površine potrebno je tretirati na odgovarajući način, da bi se uklonili ostaci stare boje, masnoća, prljavština, zidnih plesni. Neravne površine izravnati odgovarajućim materijalima, jer prajmer ne može prikriti nedostatke prethodno nanetih materijala (loše naneta glet masa i sl.). Zaštiti podove i nameštaj pre početka bojenja. Voditi računa o temperaturi. Optimalna radna temperatura je od +10°C do +30°C. Nije preporuka koristiti prajmer na temperaturama ispod +5°C i iznad 35°C i pri relativnoj vlažnosti većoj od 80%. Navedeni temperaturni intervali podrazumevaju temperaturu prostora, površina koje treba da se premazuju i samog materijala
Nanošenje
Pre upotrebe prajmer dobro promešati (do dna). Mat Prime AT treba razblažiti vodom u odnosu 3:1 (voda:podloga =3:1) i dobro promešati. Potrebno je naneti dovoljno Mat Prime AT, tako da površina bude dobro zaštićena vezivom.
Specifikacija
 • Razblaživanje: Voda
 • Površine: spoljne i unutrašnje
 • Mešanje(pre rada): 2-3 min
 • Potrošnja : 6-10 m²/kg razblažene podloge
 • Vreme sušenja: 2-4 sata suvo na dodir, 24 sata kompletno suvo (na 20°C i relativnoj vlažnosti 60%)
 • Nanošenje: četka, valjak, mašina za prskanje
 • Rok upotrebe: na ambalaži.
 • Čuvati u originalnom i dobro zatvorenom pakovanju, na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od direktne sunčeve svetlosti. Ne sme smrznuti.

Mat Prime ST

Silikatni prajmer

Silikatni prajmer

Mat Prime ST je silikatni prajmer na vodenoj bazi, namenjen za spoljnu upotrebu na mineralnim podlogama (malter, cigla, beton itd.). Može se koristiti i unutra u okruženjima sa jakim uticajem vlage. Pogodan je svuda gde se traži dobra prionljivost za podlogu. Reaguje hemijski sa alkalima u podlozi. Površinu čini čvrstom i štiti je. Prodire duboko u podlogu, podiže ph vrednost i vezuje meke površine, stvarajući od njih jake površine, pogodne za bojenje. Kroz reakciju sa alkalima u podlozi kapilari se smanjuju i to pomaže da površina diše bolje. Neophodan je za obezbeđivanje dobrih rezultata na mineralnim podlogama.

Priprema
Površina mora biti suva, sa dobrom prionljivošću, čista i bez slabo vezanih delova, prašine, vodorastvornih soli, masti i drugih nečistoća. Nove površine, moraju biti potpuno suve. Ispoštovati propisane uslove sušenja za nanete materijale. Stare površine potrebno je tretirati na odgovarajući način, da bi se uklonili ostaci stare boje, masnoća, prljavština, zidnih plesni. Neravne površine izravnati odgovarajućim materijalima, jer prajmer ne može prikriti nedostatke prethodno nanetih materijala (loše naneta glet masa i sl.). Zaštiti podove i nameštaj pre početka bojenja, a naročito dobro zaštititi staklene površine koje mogu biti izložene prskanju prajmera prilikom nanošenja. Voditi računa o temperaturi. Optimalna radna temperatura je od +10°C do +30°C. Nije preporuka koristiti prajmer na temperaturama ispod +5°C i iznad 35°C i pri relativnoj vlažnosti većoj od 80%. Navedeni temperaturni intervali podrazumevaju temperaturu prostora, površina koje treba da se premazuju i samog materijala.
Nanošenje
Pre upotrebe prajmer dobro promešati (do dna). Mat Prime ST se nanosi nerazređen, valjkom, uz mogućnost nanošenja četkom i prskanjem. Ukoliko se razblažuje, imati u vidu da se prilikom razblaživanja smanjuje jačina prajmera! Potrebno je naneti dovoljno Mat Prime-a ST, tako da površina bude dobro zaštićena vezivom. U slučaju da se površina ne može premazati iz jednog pakovanja, preporuka je da se materijal iz dva ili više pakovanja homogenizuje.
Specifikacija
 • Razblaživanje: Voda
 • Površine: Spoljne/unutrašnje
 • Mešanje(pre rada): 2-3 min
 • Potrošnja : 10-12 m²/L
 • Vreme sušenja: 1-2 sata suvo na dodir, 24 sata kompletno suvo (na 20°C i relativnoj vlažnosti 60%)
 • Nanošenje: četka, valjak, mašina za prskanje
 • Rok upotrebe: na ambalaži.
 • Čuvati u originalnom i dobro zatvorenom pakovanju, na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od direktne sunčeve svetlosti. Ne sme smrznuti.

Micro Mat

Duboko penetrirajući akrilni prajmer

Duboko penetrirajući akrilni prajmer

Micro Mat je akrilni prajmer na vodenoj bazi. Koristi se za pripremu unutrašnjih zidova i plafona u suvim prostorijama pre nanošenja latex ili akrilnih boja. Uspešno se koristi i za pripremu zidova pre lepljenja tapeta ili glass fibera. Obavezno se upotrebljava posle brušenja gletovanih zidova, koje treba kasnije završno obraditi latexili akrilnom bojom.

Priprema
Površina mora biti suva, sa dobrom prionljivošću, čista i bez slabo vezanih delova, prašine, vodorastvornih soli, masti i drugih nečistoća. Nove površine, moraju biti potpuno suve. Ispoštovati propisane uslove sušenja za nanete materijale. Stare površine potrebno je tretirati na odgovarajući način, da bi se uklonili ostaci stare boje, masnoća, prljavština, zidnih plesni. Neravne površine izravnati odgovarajućim materijalima, jer prajmer ne može prikriti nedostatke prethodno nanetih materijala (loše naneta glet masa i sl.). Zaštiti podove i nameštaj prepočetka bojenja. Voditi računa o temperaturi. Optimalna radna temperatura je od +10°C do +30°C. Nije preporuka koristiti prajmer na temperaturama ispod +5°C i iznad 35°C i pri relativnoj vlažnosti većoj od 80%. Navedeni temperaturni intervali podrazumevaju temperaturu prostora, površina koje treba da se premazuju i samog materijala-
Nanošenje
Pre upotrebe prajmer dobro promešati (do dna). Micro Mat se nanosi nerazređen, valjkom, uz mogućnost nanošenja četkom i prskanjem. Ukoliko se razblažuje, imati u vidu da se prilikom razblaživanja smanjuje jačina prajmera! Potrebno je naneti dovoljno Micro Mata, tako da površina bude dobro zaštićena vezivom
Specifikacija
 • Razblaživanje: Voda
 • Površine: unutrašnje
 • Mešanje(pre rada): 2-3 min
 • Minimun: +5°C
 • Potrošnja : 10-12 m²/L
 • Vreme sušenja: 2-4 sata suvo na dodir, 24 sata kompletno suvo (na 20°C i relativnoj vlažnosti 60%)
 • Nanošenje: četka, valjak, mašina za prskanje
 • Rok upotrebe: na ambalaži.
 • Čuvati u originalnom i dobro zatvorenom pakovanju, na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od direktne sunčeve svetlosti. Ne sme smrznuti

Mat Contact

Akrilni vezivni most

Akrilni vezivni most

Mat Contact je grubi osnovni premaz, punjen posebnim granulatom. Upotrebljava se za površine na mineralnoj osnovi i predstavlja vezivni sloj (most) između slabo upojnih podloga i maltera. Površina na koju je nanet postaje gruba, izjednačava se upojnost i to omogućava bolje prijanjanje kasnje nanetog materijala. Posebno se preporučuje za grundiranje glatkih betonskih površina pre nanošenja osnovnog maltera (mašinski malter za unutrašnju upotrebu, mašinski malter za spoljašnju upotrebu itd.).

Priprema
Površina mora biti suva, sa dobrom prionljivošću, čista i bez slabo vezanih delova, prašine, vodorastvornih soli, masti i drugih nečistoća. Nove površine, moraju biti potpuno suve. Ispoštovati propisane uslove sušenja za nanete materijale. Stare površine potrebno je tretirati na odgovarajući način, da bi se uklonili ostaci masnoća, prljavština, zidnih plesni. Stare, slabo vezane slojeve potrebno je ukloniti. Zaštiti gazne i ostale dostupne površine, na koje ne treba nanositi Mat Contact. Voditi računa o temperaturi. Optimalna radna temperatura je od +10°C do +30°C. Nije preporuka koristiti Mat Contact na temperaturama ispod +5°C i iznad 35°C i pri relativnoj vlažnosti većoj od 80%. Navedeni temperaturni intervali podrazumevaju temperaturu prostora, površina koje treba da se premazuju i samog materijala.
Nanošenje
PRE UPOTREBE MAT CONTACT DOBRO PROMEŠATI (DO DNA) I MEŠATI POVREMENO U TOKU NANOŠENJA. Mat Contact se nanosi nerazređen, valjkom, uz mogućnost nanošenja četkom i mašinski sa odgovarajućom opremom. Ukoliko se razblažuje, imati u vidu da se prilikom razblaživanja smanjuje jačina Mat Contact! Potrebno je naneti dovoljno Mat Contact-a, tako da površina bude dobro zaštićena vezivom. U slučaju da se površina ne može premazati iz jednog pakovanja, preporuka je da se materijal iz dva ili više pakovanja homogenizuje. Malter se može nanositi samo na potpuno suv i očvrsli sloj Mat Contact-a. Ne sme se dozvoliti da ga prašina prekrije pre malterisanja.
Specifikacija
 • Razblaživanje: Voda
 • Površine: unutrašnje/spoljašnje
 • Mešanje(pre rada): 2-3 min
 • Potrošnja : 0,2-0,3 kg/m² (4-6 m/kg)
 • Vreme sušenja: 2-4 sata suvo na dodir, 24 sata kompletno suvo (na 20°C i relativnoj vlažnosti 60%)
 • Nanošenje: četka, valjak, moguće je mašinsko nanošenje odgovarajućom opremom
 • Rok upotrebe: na ambalaži.
 • Čuvati u originalnom i dobro zatvorenom pakovanju, na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od direktne sunčeve svetlosti. Ne sme smrznuti.