matox masa za fugovanje 600f

MATOX 600F

masa za fugovanje keramičkih pločica na unutrašnjim površinama

MATOX 600F se koristi za fugovanje unutrašnjih zidnih i podnih obloga od keramičkih pločica, klinkera, staklenih mozaika i kamenih ploča. Pogodan za fuge širine do 5 mm, samo za unutrašnju upotrebu.
Proizvodi se u velikom broju nijansi po MATOXCOLOR ton karti masa za fugovanje.

Priprema
Priprema se mešanjem sa vodom u približnom odnosu 3:1 korišćenjem sporohodne mešalice, tako što se suva smeša postepeno ubacuje u vodu uz stalno mešanje do potpune homogenizacije mase. Neophodno je da odleži 10 do 15 minuta. Pre nanošenja ponovo dobro promešati i prema potrebi izvršiti korekciju gustine mase pažljivim dodavanjem vode. Otvoreno vreme za rad je preko 120 minuta.
Nanošenje
Masu treba nanositi gumenom lopaticom ili gletericom. Materijal ukoso utiskivati u fuge. Kad “film” na oblozi promeni boju (5 do 10 minuta), obloga treba da se opere sunđerom i vodom, obriše suvom krpom i ispolira. Pri temperaturi vazduha ili temperaturi podloge preko 25°C, fuge treba pre punjenja ovlažiti vodom. Po podnim oblogama može se hodati 24 časa nakon fugovanja.
Specifikacija
 • Obradivost/Workability: > 120 min.
 • Potrošnja/Coverage: 0,3 kg/m²
 • Mešanje/Mixing ratio: 7-8 litara vode / 25kg
 • Boja/Color: >256 nijansi / colors
 • Pakovanje/Packaging: 2, 5 i 25kg vreća / sack Skladištenje/Storage: 12 meseci / 12 months
Savet
Po podnim oblogama može se hodati 24 časa nakon fugovanja.
matox masa za fugovanje 605s

MATOX 605S

masa za fugovanje keramičkih pločica na spoljnim površinama

MATOX 605S se koristi za fugovanje zidnih i podnih obloga od keramičkih pločica, klinkera, staklenih mozaika i kamenih ploča. Pogodan za fuge širine do 5 mm, za unutrašnju i spoljnu upotrebu.
Proizvodi se u velikom broju nijansi po MATOXCOLOR ton karti masa za fugovanje.

Priprema
Priprema se mešanjem sa vodom u približnom odnosu 3:1 korišćenjem sporohodne mešalice, tako što se suva smeša postepeno ubacuje u vodu uz stalno mešanje do potpune homogenizacije mase. Neophodno je da odleži 10 do 15 minuta. Pre nanošenja ponovo dobro promešati i prema potrebi izvršiti korekciju gustine mase pažljivim dodavanjem vode. Otvoreno vreme za rad je preko 120 minuta.
Nanošenje
Masu treba nanositi gumenom lopaticom ili gletericom. Materijal ukoso utiskivati u fuge. Kad „film“ na oblozi promeni boju (5 do 10 minuta), obloga treba da se opere sunđerom i vodom, obriše suvom krpom i ispolira. Pri temperaturi vazduha ili temperaturi podloge preko 25°C, fuge treba pre punjenja ovlažiti vodom. Po podnim oblogama može se hodati 24 časa nakon fugovanja.
Specifikacija
 • Obradivost/Workability: > 120 min.
 • Potrošnja/Coverage: 0,3 kg/m²
 • Mešanje/Mixing ratio: 7-8 litara vode / 25kg
 • Boja/Color: >256 nijansi / colors
 • Pakovanje/Packaging: 2, 5 i 25kg vreća / sack
 • Skladištenje/Storage: 12 meseci / 12 months
Savet
Po podnim oblogama može se hodati 24 časa nakon fugovanja.
matox cementni lepak 205s

MATOX 650F

masa za saniranje finih pukotina

MATOX 650F je elastična bela pastozna masa za ispunjavanje finih naprslina na unutrašnjim i spoljnim površinama od maltera, betona i drugih mineralnih podloga. Obogaćena je fungicidima i algicidima za kompletnu zaštitu površine. Vodonepropusna je i vodoodbojna. Dobro pokriva mikro naprsline u vidu paukove mreže i ostale naprsline debljine do 1mm.

Priprema
Masu pre upotrebe dobro promešati.
Nanošenje
Na oštećenu površinu naneti pomoću špahtle ili gleterice. Otvoreno vreme za rad je preko 60 minuta. Površina je potpuno suva 24 časa nakon obrade.
Specifikacija
 • Obradivost/Workability: > 60 min.
 • Potrošnja/Coverage: 0,2 kg/m²
 • Mešanje/Mixing ratio: /
 • Pukotine/Cracks: < 1mm Pakovanje/Packaging: 20kg, 5kg kanta / can
 • Skladištenje/Storage: 12 meseci / 12 months
Savet
Površina je potpuno suva 24 časa nakon obrade.
matox cementni lepak 208f

MATOX 655G

masa za saniranje grubih pukotina

MATOX 655G je elastična bela pastozna masa za ispunjavanje grubih naprslina na unutrašnjim i spoljnim površinama od maltera, betona i drugih mineralnih podloga. Obogaćena je fungicidima i algicidima za kompletnu zaštitu površine. Vodonepropusna je i vodoodbojna. Dobro pokriva sve naprsline debljine do 3mm.

Priprema
Masu pre upotrebe dobro promešati. Najpre izvršiti proširivanje (šlicovanje) naprslina na širinu i dubinu od 1 do 3 mm i odstraniti nastalu prašinu.
Nanošenje
Masu na oštećenu površinu naneti pomoću špahtle ili gleterice. Otvoreno vreme za rad je preko 60 minuta. Površina je potpuno suva 24 časa nakon obrade.
Specifikacija
 • Obradivost/Workability: > 60 min.
 • Potrošnja/Coverage: 0,2-0,4 kg/m²
 • Mešanje/Mixing ratio: /
 • Pukotine/Cracks: < 3mm Pakovanje/Packaging: 20kg, 5kg kanta / can
 • Skladištenje/Storage: 12 meseci / 12 months
Savet
Površina je potpuno suva 24 časa nakon obrade.
matox cementni lepak 215gb

MATOX 800BK

osnovni premaz za beton (BetonKontakt)

MATOX 800BK je osnovni premaz za podloge na mineralnoj osnovi i predstavlja vezivni sloj između slabo upojnih podloga i maltera. Posebno se preporučuje za premazivanje (grundiranje) glatkih betonskih zidnih i plafonskih površina pre nanošenja maltera MATOX 100U i MATOX 105S.

Priprema
Podloga na koju se nanosi MATOX 800BK mora biti suva i čvrsta. Ostatke ulja za oplate, sitne deliće i prašinu treba odstraniti. Pre nanošenja podesiti gustinu dodavanjem vode do 30% i dobro promešati. U toku rada povremeno promešati pripremljenu masu.
Nanošenje
Za nanošenje se koristi molerski valjak ili mašina za prskanje. Malter se može nanositi samo na potpuno suv i očvrsli sloj MATOX 800BK (2-4 sata) i ne sme se dozvoliti da ga prašina prekrije pre malterisanja. U toku rada naneti sloj treba štititi od direktnog dejstva sunca i drugih izvora toplote.
Specifikacija
 • Obradivost/Workability: /
 • Pokrivnost/Coverage: 4-6 m²/kg
 • Sušenje/Drying time: 2-4 sata / hours
 • Mešanje/Mixing ratio: do 6 l vode / 20kg
 • Pakovanje/Packaging: 20 kg kanta/can
 • Skladištenje/Storage: 6 meseci / 6 months
Savet
Betonske površine premažite MATOX-om 800BK (betonkontakt).