matox cementni lepak 200k

MATOX 200K

cementni lepak za granitne i keramičke pločice (Premium)

Matox 200K je suva smeša od čistog mlevenog krečnjaka kao punila, optimalnog granulometrijskog sastava, sa cementom kao vezivom i dodatkom odgovarajuće količine polimernog veziva, sa kvalitetnim aditivima koji mu zajedno daju dobre ugradbene i eksploatacione osobine. Koristi za lepljenje podnih i zidnih keramičkih i granitnih pločica, unutra i spolja. Vodootporan je, vodonepropustljiv i otporan na mraz u očvrslom stanju. Dobro prijanja za različite podloge bez klizanja elemenata. Lako se priprema i ugrađuje. Svrstan je prema EN 12004 kao C2TE lepak za pločice.

Priprema
Površina na koju se nanosi lepak mora da bude čista, bez trošnih materijala, bez prašine, masti, ulja I drugih nečistoća.
Ako se lepak nanosi na visokoupijajućim površinama primeniti predpremaz – akrilni prajmer Micro Mat i sačekati 4-5h da se osuši.
Pločice za ugrađivanje očistiti od prašine, nečistoća i ako su porozne nakvasiti ih vodom, pa ocediti.
Nanošenje
MATOX 200K mešati sa vodom u približnom odnosu 3:1, pomoću sporohodnog mešača, do potpune homogenizacije. Mešavinu treba ostaviti da odleži 10 do 15 minuta, pa ponovo promešati pred ugrađivanje. Prema potrebi izvršiti korekciju gustine pažljivim dodavanjem vode uz istovremeno mešanje. Glatkom stranom nazubljene gleterice naneti lepak na pripremljenu podlogu u sloju potrebne debljine, a zatim nazubiti zupčastom stranom. Prethodno očišćena pločica postavlja se i utiskuje rukom u naneti sveži sloj lepka. Lepak se može nanositi i direktno nazubljenom gletericom na poleđinu pločice. Širina fuga se ravna prema vrsti poločice. Veličinu pripremljene površine za lepljenje podesiti tako da ne dođe do stvaranja pokožice po površini nanetog sloja lepka u okviru otvorenog vremena za ugradnju. U toku rada vršiti ispitivanje lepljivosti nanetog sloja lepka, metodom „dodira prstom“*. Ako dođe do prekoračenja otvorenog vremena, odnosno stvaranja pokožice ukloniti naneti sloj lepka, ugraditi novi i prilagoditi brzinu nanošenja lepka na podlogu i brzinu postavljanja pločica. Fugovanje pločica vrši se po stvrdnjavanju lepka.
Specifikacija
 • Vreme upotrebljivosti zamešanog lepka sa vodom: do 180min
 • Vreme sušenja: 24h
 • Otvoreno vreme: 20 do 30 min
 • Potrošnja
 • Gleter 6mm: 2-3 kg/m2
 • Gleter 8mm: 3-4 kg/m2
 • Gleter 10mm: 5-7 kg/m2
 • Rok upotrebe: na ambalaži
 • Čuvati u suvoj provetrenoj prostoriji, u zatvorenoj ambalaži, složeno i zaštićeno plastičnom folijom na drvenoj paleti. Prilikom transporta zaštititi od mogućeg vlaženja. Ne sme smrznuti.
matox cementni lepak 203k

MATOX 216K

Fleksibilni lepak za lepljenje granitnih i keramičkih pločica i prirodnog kamena (Premium)

Matox 216K je suva industrijski pripremljena smeša na bazi cementa kao veziva, peska od drobljenog krečnjaka izabranog granulometrijskog sastava, sa povećanim sadržajem polimera i specijalnih aditiva. Poseduje odlične karakteristike, povećanu fleksibilnost i produženo otvoreno vreme za rad. Povećnu otpornost na vlagu i na mraz. Lako se ugrađuje sa neznatnim klizanjem elemenata. Poseduje visoku početnu i krajnju čvrstoću. Obezbeđuje dobro prijanjanje i vezivnu čvrstoću između pločice i podloge.Svrstan je prema EN12004 kao C2TES1 cementni lepak za pločice. Koristi se za lepljenje: keramičkih, porcelanskih, granitnih, kamenih, mozaik pločica, na upijajućim i neupijajućim površinama, spolja i unutra, za sisteme sa podnim grejanjem, za balkone, terase, za lepljenje pločice na pločicu i za lepljenje pločica u bazenima. Betonska podloga treba biti minimalne starosti 6 meseci, cementne košuljice i malteri minimalne starosti 28 dana i maksimalne vlažnosti do 2%.

Priprema
Površina na koju se nanosi lepak mora da bude čista, bez trošnih materijala, bez prašine, masti, ulja I drugih nečistoća.
Ako se lepak nanosi na visokoupijajućim površinama primeniti predpremaz – akrilni prajmer Micro Mat i sačekati 4-5h da se osuši.
Pločice za ugrađivanje očistiti od prašine, nečistoća i ako su porozne nakvasiti ih vodom, pa ocediti.
Prilikom lepljenja pločica na stare pločice za predpremaz primeniti predpremaz Mat Contact i sačekati, zavisno od temperature okoline, 12-24h do početka nanošenja lepka.

Nanošenje
Matox 216K se postepeno dodaje u vodu, uz stalno mešanje pomoću sporohodnog mešača do potpune homogenizacije. Mešavinu treba ostaviti da odleži 10 do 15 minuta, pa ponovo promešati pre ugrađivanja. Gletericom naneti lepak na pripremljenu podlogu, a zatim nazubiti zupčastom stranom iste tako da je oko 75% površine pločice pokriveno istim. Prilikom uzvođenja radova napolju celu površinu pločice prekriti lepkom. Fugovanje pločica vrši se po stvrdnjavanju lepka, a najkasnije za 24h.
Specifikacija
 • Vreme upotrebljivosti zamešanog lepka sa vodom: min 4h
 • Fugovanje: posle 24h
 • Otvoreno vreme: preko 30 min
 • Potrošnja vode: 6,75-7.25 lit/vreća 25 kg
 • Potrošnja: 3 do 5 kg/m²
 • Rok upotrebe: Na ambalaži
 • Čuvati u suvoj provetrenoj prostoriji, u zatvorenoj ambalaži, složeno i zaštićeno plastičnom folijom na drvenoj paleti. Prilikom transporta zaštititi od mogućeg vlaženja. Ne sme smrznuti.
matox cementni lepak 205s

MATOX 600F

Cementna masa za fugovanje keramičkih pločica na unutrašnjim površinama

Matox 600F je praškasta smeša cementa, kvalitetnog peska definisane granulacije, polimera, aditiva i pigmenata u prahu. Koristi se za fugovanje unutrašnjih zidnih i podnih obloga od keramičkih pločica, staklenih mozaik i kamenih ploča. Pogodna je za fuge širine do 5 mm. Visoke je otpornosti na habanje, ima smanjenu sposobnost upijanja vode i povećanu otpornost na dejstvo mraza.

Priprema
Pre nanošenja fug mase ukloniti krstiće i ostatke lepka između pločica. Pri temperaturi vazduha ili temperaturi podloge preko 25°C, fuge treba pre punjenja ovlažiti vodom bez stvaranja „jezera“.
Nanošenje
MATOX 600F meša se sa vodom u približnom odnosu 3:1 korišćenjem sporohodne mešalice, tako što se suva smeša postepeno ubacuje u vodu uz stalno mešanje do potpune homogenizacije mase. Neophodno je da odleži 10 do 15 minuta. Pre nanošenja ponovo dobro promešati i prema potrebi izvršiti korekciju gustine mase pažljivim dodavanjem vode.
Masu treba nanositi gumenom lopaticom ili gletericom pod uglom od 45° prema površini. Materijal ukoso utiskivati u fuge do ispunjenja. Ukloniti višak materijala elastičnom gletericom pod uglom od 900. Kada “film” na oblozi promeni boju (posle 5 do 10 minuta), ista treba da se blago opere mokrim sunđerom, obriše suvom krpom i ispolira. Po podnim oblogama može se hodati 24 časa nakon fugovanja.
Površine izložene suncu, kiši i mrazu u toku fugovanja zaštititi na odgovarajući način.
Tehnički podaci
 • Obradivost: > 120 min
 • Potrošnja: 0,3 kg/m2
 • Mešanje: 7-8 litara vode / 25kg3
 • Rok upotrebe: na ambalaži
 • Čuvati u suvoj, provetrenoj prostoriji, u zatvorenoj ambalaži složeno i zaštićeno plastičnom folijom na drvenoj paleti. Prilikom transporta zaštititi od mogućeg vlaženja. Ne sme smrznuti.