Mat Fas

(ACRYLATE) akrilna boja za fasade

mat fas boja za fasade

Mat Fas Acrylate je akrilna, mat boja na vodenoj bazi za završnu obradu fasadnih površina. Preporučuje se za bojenje novo-izgrađenih stambeno-poslovnih objekata, tržnih centara, super i mega-marketa. Može se koristiti i za unutrašnje prostorije. Ima dobru pokrivnu moć. Ostavlja difuziono propustan sloj sa slabim naprezanjem, pa se može koristiti na površinama sa niskim procentom veziva. Proizvodi se po porudžbini.

Priprema
Površina mora biti suva, sa dobrom prionljivošću, čista i bez slabo vezanih delova, prašine, vodorastvornih soli, masti i drugih nečistoća. Nove površine, moraju biti potpuno suve. Ispoštovati propisane uslove sušenja za nanete materijale. Stare površine potrebno je tretirati na odgovarajući način, da bi se uklonili ostaci stare boje, masnoća, prljavština, zidnih plesni. Neravne površine izravnati odgovarajućim materijalima, jer boja ne može prikriti nedostatke prethodno nanetih materijala (loše nanet malter, lepak i sl.). Ukoliko se nanosi preko dekorativnih završnih maltera, ukloniti dobro sve nečistoće sa postojeće površine. Pre početka bojenja, ravnomerno naneti Mat Prime AT ili Mat Prme ST. Zaštititi deo ispod površina na koje se nanosi boja. Optimalna radna temperatura je od +10°C do +30°C. Nije preporuka koristiti boju na temperaturama ispod +5°C i iznad 35°C i pri relativnoj vlažnosti većoj od 80%. Navedeni temperaturni intervali podrazumevaju temperaturu prostora, površina koje treba da se boje i samog materijala. Ne raditi na površinama koje su direktno pod uticajem neke od atmosferskih pojava (sunce, kiša itd).
Nanošenje
Pre upotrebe boju dobro promešati (do dna). Mat Fas Acrylate se razblažuje sa maximalno 10% čiste, hladne vode. Imati u vidu da što je razblaženje veće, smanjuje se pokrivnost boje! U slučaju da se površina ne može obojiti iz jednog pakovanja, potrebno je homogenizovati materijal iz dva ili više pakovanja, naročito ako je boja u nekom tonu. Tokom bojenja, svako dodatno uticanje na boju (razlaživanje, dodavanje sredstava za nijansiranje i drugih), može da utiče na krajnji izgled osušenog filma premaza. Mat Fas Acrylate nanositi u dva pokrivna sloja. Voditi računa da je površina dobro osušena pre nanošenja drugog sloja. Kada se Mat Fas Acrylate nanosi valjkom, važno je da se valjak preko površine kreće mekim pritiskom u istom smeru. U toku rada, naneti sloj treba štititi od direktnog dejstva sunca (i drugih izvora toplote), kiše i drugih vremenskih prilika.
Specifikacija
 • Razblaživanje: Voda
 • Površine: spoljne / unutrašnje
 • Mešanje(pre rada): 2-3 min
 • Sjajnost : 2 mat
 • Potrošnja : 3-4 m²/L (na potrošnju utiče upijanje i kvalitet pripremljenih površina, tehnika i način nanošenja; imati u vidu da je veća potrošnja ako se boja nanosi preko hrapavih fasadnih površina odn. maltera)
 • Vreme sušenja: 1-2 sata suvo na dodir, 2-4 sata suvo za naredan sloj, 24-36 sata kompletno suvo (na 20°C i relativnoj vlažnosti 60%)
 • Nanošenje: valjak, četka, mašina za prskanje
 • Rok upotrebe: na ambalaži
 • Čuvati u originalnom i dobro zatvorenom pakovanju, na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od direktne sunčeve svetlosti. Ne sme smrznuti.

Mat Fas Silicate

(Silicate) silikatna boja za fasade

mat fas boja za fasade

Mat Fas Silicate je silikatna boja na vodenoj bazi za završnu obradu fasadnih površina. Preporučuje se za bojenje novo-izgrađenih, a naročito za renoviranje starih, oštećenih objekata, zaštitu betonskih silosa itd. Koristiti se za spoljne površine. Ima dobru pokrivnu moć. Ostavlja paropropustan sloj sa slabim naprezanjem. Sadrži u svom sastavu finu granulaciju koja prekriva sitne nepravilnosti ili neravnine na zidovima i stvara veoma jak zaštitini sloj. Proizvodi se po porudžbini.

Priprema
Površina mora biti suva, sa dobrom prionljivošću, čista i bez slabo vezanih delova, prašine, vodorastvornih soli, masti i drugih nečistoća. Nove površine, moraju biti potpuno suve. Ispoštovati propisane uslove sušenja za nanete materijale. Stare površine potrebno je tretirati na odgovarajući način, da bi se uklonili ostaci stare boje, masnoća, prljavština, zidnih plesni. Neravne površine izravnati odgovarajućim materijalima, jer boja ne može u potpunosti prikriti nedostatke prethodno nanetih materijala. Sanirati pukotine. Ukoliko se nanosi preko dekorativnih završnih maltera, ukloniti dobro sve nečistoće sa postojeće površine. Pre početka bojenja, ravnomerno naneti Mat Prime ST. Zaštititi deo ispod površina na koje se nanosi boja. Optimalna radna temperatura je od +10°C do +30°C. Nije preporuka koristiti boju na temperaturama ispod +5°C i iznad 35°C i pri relativnoj vlažnosti većoj od 80%. Navedeni temperaturni intervali podrazumevaju temperaturu prostora, površina koje treba da se boje i samog materijala. Ne raditi na površinama koje su direktno pod uticajem neke od atmosferskih pojava (sunce, kiša itd).
Nanošenje
Pre upotrebe boju dobro promešati (do dna). Mat Fas Silicate se razblažuje sa 5-20% čiste, hladne vode. Imati u vidu da što je razblaženje veće, smanjuje se pokrivnost boje! U slučaju da se površina ne može obojiti iz jednog pakovanja, potrebno je homogenizovati materijal iz dva ili više pakovanja, naročito ako je boja u nekom tonu. Tokom bojenja, svako dodatno uticanje na boju (razlaživanje, dodavanje sredstava za nijansiranje i drugih), može da utiče na krajnji izgled osušenog filma premaza. Mat Fas Silicate nanositi u dva pokrivna sloja. Voditi računa da je površina dobro osušena pre nanošenja drugog sloja. Kada se nanosi Mat Fas Silicate, četkom ili valjkom, voditi računa da bude što ravnomerniji raspored sitnog granulata. Kretati se preko površine mekim pritiskom. U toku rada, naneti sloj treba štititi od direktnog dejstva sunca (i ddrugih izvora toplote), kiši i drugih vremenskih prilika.
Specifikacija
 • Razblaživanje: Voda
 • Površine: spoljne / unutrašnje
 • Mešanje(pre rada): 2-3 min
 • Sjajnost : 2 mat
 • Potrošnja : 3-4 m²/L (na potrošnju utiče upijanje i kvalitet pripremljenih površina, tehnika i način nanošenja; imati u vidu da je veća potrošnja ako se boja nanosi preko hrapavih fasadnih površina odn. maltera)
 • Vreme sušenja: 1-2 sata suvo na dodir, 2-4 sata suvo za naredan sloj, 24-36 sata kompletno suvo (na 20°C i relativnoj vlažnosti 60%)
 • Nanošenje: valjak, četka, mašina za prskanje
 • Rok upotrebe: na ambalaži
 • Čuvati u originalnom i dobro zatvorenom pakovanju, na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od direktne sunčeve svetlosti. Ne sme smrznuti.

Mat Fas Acrylate BP

(ACRYLATE) paropropusna, mat boja na vodenoj bazi

mat fas boja za fasade

Mat Fas Acrylate BP je paropropusna, mat boja na vodenoj bazi za spoljnu upotrebu na materijalima sa mineralnim sastojcima (malter, beton, cigla itd.). Može se koristiti i za unutrašnje prostorije koje su izložene vlažnosti. Ima dobru pokrivnu moć, što znači da se površina pokriva sa malom količinom boje, a naneti sloj je maksimalno paropropustan. Čak i soli mogu da prodru kroz naneti sloj boje. Ako soli ne prodru kroz boju one će ostati ispod nanetog sloja. Soli održavaju vodu i kada je hladno vreme naneti sloj boje može ispucati, kada se ta boja zaledi. U kombinaciji sa Mat Prime-om ST kreira se veoma siguran površinski sloj boje koji odvodi vodu iz fasade iako u isto vreme ne dozvoljava vodi da prodre ispod.

Priprema
Površina mora biti suva, sa dobrom prionljivošću, čista i bez slabo vezanih delova, prašine, vodorastvornih soli, masti i drugih nečistoća. Nove površine, moraju biti potpuno suve. Ispoštovati propisane uslove sušenja za nanete materijale. Stare površine potrebno je tretirati na odgovarajući način, da bi se uklonili ostaci stare boje, masnoća, prljavština, zidnih plesni. Neravne površine izravnati odgovarajućim materijalima, jer boja ne može prikriti nedostatke prethodno nanetih materijala (loše naneta glet masa, malter i sl.). Ukoliko se nanosi preko dekorativnih završnih maltera, ukloniti dobro sve nečistoće sa postojeće površine. Pre početka bojenja, ravnomerno naneti Mat Prime ST. Zaštititi deo ispod površina na koje se nanosi boja. Optimalna radna temperatura je od +10°C do +30°C. Nije preporuka koristiti boju na temperaturama ispod +5°C i iznad 35°C i pri relativnoj vlažnosti većoj od 80%. Navedeni temperaturni intervali podrazumevaju temperaturu prostora, površina koje treba da se boje i samog materijala. Ne raditi na površinama koje su direktno pod uticajem neke od atmosferskih pojava (sunce, kiša itd).
Nanošenje
Pre upotrebe boju dobro promešati (do dna). Mat Fas Acrylate BP se nanosi najčešće valjkom, uz mogućnost nanošenja četkom. Ukoliko se nanosi prskanjem, neophodno je da se malo razblaži vodom. Ukoliko se razblažuje, koristiti čistu, hladnu vodu. Imati u vidu da se prilikom razblaživanja smanjuje pokrivnost boje! U slučaju da se površina ne može obojiti iz jednog pakovanja, potrebno je homogenizovati materijal iz dva ili više pakovanja, naročito ako je boja tonirana. Tokom bojenja, svako dodatno uticanje na boju (razlaživanje, dodavanje sredstava za nijansiranje i drugih), može da utiče na krajnji izgled osušenog filma premaza. Mat Fas Acrylate BP nanositi u dva pokrivna sloja. Voditi računa da je površina dobro osušena pre nanošenja drugog sloja. Pre nanošenja boje na celu površinu, prvo obojiti manje dostupne površine (uglove, ćoškove, površine oko otvora). Tek onda pristutpiti bojenju celokupne površine zida, bez prekida, vodeći računa da se ostavi ujednačen sloj radi postizanja što kvalitetnijeg završnog izgleda. Da bi se postigli ujednačeni rezultati, kada se boja nanosi valjkom, važno je da se valjak preko površine kreće mekim pritiskom u istom smeru.U toku rada, naneti sloj treba štititi od direktnog dejstva sunca (i drugih izvora toplote), kiše i drugih vremenskih prilika.
Specifikacija
 • Razblaživanje: Voda
 • Površine: spoljne / unutrašnje
 • Mešanje(pre rada): 2-3 min
 • Sjajnost : 3 mat
 • Potrošnja : 6-8 m²/L (na potrošnju utiče upijanje i kvalitet pripremljenih površina, tehnika i način nanošenja; imati u vidu da je veća potrošnja ako se boja nanosi preko hrapavih fasadnih površina odn. maltera)
 • Vreme sušenja: 1-2 sata suvo na dodir, 2-4 sata suvo za naredan sloj, 24-36 sata kompletno suvo (na 20°C i relativnoj vlažnosti 60%)
 • Nanošenje: valjak, četka, mašina za prskanje
 • Rok upotrebe: na ambalaži
 • Čuvati u originalnom i dobro zatvorenom pakovanju, na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od direktne sunčeve svetlosti. Ne sme smrznuti.